Sportmedisch consult

Voor sportmedische consultaties boekt u, indien van toepassing best een uitgebreidere consultatie.

Dit best in geval van een uitgebreide of ingewikkelde problematiek, longfunctietesten, ECG,…

Indien niet alles binnen het voorziene tijdsbestek kan besproken worden, wordt zo nodig een vervolgafspraak gemaakt. Dit om eventuele oplopende wachttijden te vermijden.

Bij sportmedische consultaties kunnen de honoraria afwijkend zijn van het normaal tarief.