Globaal Medisch Dossier (GMD)

Iedereen kan aan een erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te maken en bij te houden.

Uw medische gegevens (voorgeschiedenis, medicatie, verslagen) worden zo bijgehouden op één plaats, zodat dubbele onderzoeken vermeden worden.

Bovendien krijgt u vermindering op het remgeld van uw consultatie (voor 75-plussers, chronisch zieken en patiënten met een minimuminkomen geldt dit ook voor huisbezoeken) en een hogere terugbetaling voor een consult bij een specialist, na verwijzing door de huisarts.